Nowe posterunki policji i komisariaty w 2018 i 2019 roku!

W trybie dostępu do informacji publicznej ZW NSZZ P otrzymał informacje dotyczące odtworzonych w 2018 i 2019 roku posterunków Policji oraz komisariatów. Informacja zawiera również wysokość środków przeznaczonych na ten cel.

W latach 2018  – 2019 oddtworzono 45 PP oraz utworzono 1 Komisariat Policji. W 2018 roku na ten cel budżet Państwa przeznaczył 9. 654,495 zł, a samorządy 2. 142,897 zł, natomiast w 2019 roku budżet Państwa wydatkował 14. 155,648 zł, a samorządy 1. 209,762 zł.

źródło: http://www.nszzpwlkp.pl/aktualnosc,7230,0.htm