Na naszą skrzynkę interwencyjną dostajemy wiele zapytań od policjantów garnizonu. Wiele z tych zapytań dotyczy spraw prostych i oczywistych, ale nie tyle policjanci, a ich przełożeni różnie interpretują, albo różne podchodzą do tych oczywistych sytuacji. Oto jedno z takich zapytań :

hdr

Witam, proszę o informację w jaki sposób  będą  rozliczone służby  6 godzinne które od dziś obowiązują w kmp ? Przełożeni unikają odpowiedzi twierdząc,że nie wiedzą czy 6 godzin  służby zostanie rozliczone  jako 8 godzin  czy wygeneruje niedobór godzin i konieczność  częstego przechodzenia do służby?”

Sprawa jest bardzo prosta i nie wiadomo dlaczego ktoś miałby unikać odpowiedzi. Otóż :

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA służby są 8 godzinne i 12 godzinne. W przypadku podjęcia decyzji przez przełożonego ds. osobowych o skróceniu służby z różnych powodów np. upałów, mrozów etc./ nikt nie przewidział tak nadzwyczajnej sytuacji jak światowa pandemia / zgodnie z kodeksem pracy, a w tym akurat przypadku on nas obowiązuje absolutnie nie powinno się wykazywać niedoboru godzin w takich dniach! Służby powinny być liczone po 8 godzin. Pracujemy 6 godzin – wykazujemy 8 godzin.

Kodeks Pracy

 Art. 145. § 1. Skrócenie czasu pracy poniżej norm określonych w art. 129 § 1 dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia może polegać na ustanowieniu przerw w pracy wliczanych do czasu pracy albo na obniżeniu tych norm, a w przypadku pracy monotonnej lub pracy w ustalonym z góry tempie polega na wprowadzeniu przerw w pracy wliczanych do czasu pracy.

§ 2. Wykaz prac, o których mowa w § 1, ustala pracodawca po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami w trybie i na zasadach określonych w art. 237 11a  i art. 237 13a  oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.