Kolejna prośba, zapytanie na naszej skrzynce – tym razem na fb.

Policjant pisze: “Witam, poruszaliście dzisiaj temat służb 6h w KMP. Cześć z nas ma skrócony czas służby, a innym przełożeni każą dalej przychodzić na 8h czy są jakieś na to jednakowe wytyczne ? Czy każdy przełożony może robić po swojemu ? ”

Chyba tak to wygląda jak adresat pisze. W jednych województwach Komendant Wojewódzki wydał stosowne dyspozycje, określając sposób rozliczania godzinowego służby. Dotyczy to głównie policjantów i pracowników policji, wykonujących zadania w siedzibach jednostek / komórek organizacyjnych policji. A w niektórych takich dyspozycji nie ma, w tym w naszym województwie dolnośląskim. Poniżej pismo jakie dostaliśmy na skrzynkę ze Szczecina.