Podziękowania Przewodniczącego NSZZ Policjantów

14 lipca 2020 WP Statistics - Hits: 279

Koleżanki i Koledzy,Policjanci, Po 10 miesiącach od złożenia naszych postulatów, po 6 miesiącach trwania akcji protestacyjnej, po tym czasie, kiedy byliśmy lekceważeni, tylko dzięki Waszemu wsparciu NSZZ Policjantów stał się poważnym partnerem dla rządu i ministra…