Od największego w ostatnich latach protestu służb mundurowych minęły dwa lata. W tym czasie większość z postulatów z 2018 roku udało się zrealizować, choć nie wszystkie sprawy doprowadzono do szczęśliwego finału. Jedną z nich są zmiany w art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym. Zgodnie z podpisanym porozumieniem problem ten miał zostać rozwiązany do końca 2019 roku. Tak się jednak nie stało i mimo kolejnych zapowiedzi płynących z resortu spraw wewnętrznych i administracji, do dziś gotowy projekt zmian nie ujrzał światła dziennego – pisze Dominik Mikołajczyk na portalu Infosecurity24.pl w artykule zatytułowanym: “Dwa lata od porozumienia, czyli co z tym art. 15a”.

Czytaj więcej… źródło: https://www.infosecurity24.pl/dwa-lata-od-porozumienia-czyli-co-z-tym-art-15a 2020.11.09