Informujęmy, że podstawie Decyzji Prezydium Zarządu Głównego NSZZP uruchomiona została akcja zbiórki pieniędzy na pomoc policjantom ukraińskim. Zebrane środki umożliwią zakup rzeczy najważniejszej potrzeby i zabezpieczenia jak apteczki, opatrunki osobiste, latarki, baterie, koce, odzież termniczna itp. ,które to następnie za naszym pośrednictwem przekazane zostaną policjantom ukraińskim walczącym w obronie swojego kraju.

Wychodząc na przeciw tym potrzebom Prezydium Zarządu Wojewódzkiego woj. dolnośląskiego podjęło decyzję o przekazaniu na ten cel ze środków własnych kwoty 50.000 zł. 

Zachęcamy również do dobrowolnych wpłat na konto wskazane przez Zarząd Główny NSZZP w Warszawie:

ING Bank Śląski S.A.

55 1050 1025 1000 0090 8154 9991

lub konta wskazane przez poszczególne Zarządy Terenowe woj. dolnośląskiego z dpiskiem “Pomagamy ukraińskim policjantom”.

Jednocześnie dziękujemy naszym koleżankom i kolegom za służbę pełnioną na granicy wschodniej oraz pomoc jaką udzielają rodzinom z Ukrainy!

NA ZDJĘCIU KOLEGA Z OPP WE WROCŁAWIU PEŁNIĄCY SŁUŻBĘ NA GRANICY UKRAIŃSKIEJ.

fb-share-icon