Już tradycją stały się działania Zarządu Terenowego Oddziałów Prewencji NSZZ Policjantów we Wrocławiu, związane z dbaniem o miejsce wiecznego spoczynku naszych kolegów policjantów!

Również w tym roku nasi koledzy uporządkowali teren przy obelisku na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, który ufundował Zarząd Wojewódzki NSZZP woj. dolnośląskiego, oddając w ten sposób cześć naszym zmarłym koleżankom I kolegom!

Tradycyjnie już dziękujemy naszemu koledze Przewodniczącemu Zarządu Terenowego Pawłowi Kowalskiemu za jego osobiste zaangażowanie i oczywiście jego członkom ZT.

fb-share-icon