Rok 2016 to dla mieszkańców powiatu świdnickiego ograniczenie przestępczości i podniesienie poziomu skuteczności pracy Policji. 26 stycznia w Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy odbyła się odprawa służbowa, na której podsumowano ubiegłoroczny stan bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu. Oprócz kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, w spotkaniu udział wzięli również: Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa dolnośląskiego, Wicestarosta Świdnicki, Wójt Gminy Świdnica i Prokurator Rejonowy w Świdnicy.

Zgodnie z przedstawionymi w formie multimedialnej prezentacji przez Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy – nadkom.Andrzeja Dobiesa wynikami, rok 2016 to dla policji świdnickiej ograniczenie przestępczości i podniesienie wysokiego już poziomu skuteczności.
Łącznie odnotowano 3191 przestępstw, czyli o 255 mniej niż w roku 2015. Ponadto o 61 zmniejszyła się liczba przestępstw w wybranych 7 kategoriach, czyli zdarzeń najbardziej uciążliwych dla społeczności lokalnej, takich jak przestępstwa rozbójnicze, bójki i pobicia, uszkodzenia ciała, kradzieże mienia, kradzieże samochodów, kradzieże z włamaniem, czy uszkodzenia mienia.

W kwestii wykrywalności, policja naszego powiatu także poprawiła wyniki – wartość ta wzrosła do poziomu 70,5%.

W ubiegłym roku policjanci interweniowali aż 26.230 razy i zatrzymali na “gorącym uczynku” 1268 sprawców, czyli o 164 więcej niż przed rokiem. Także ilość zatrzymanych osób poszukiwanych w liczbie 423, była wyższa niż w 2015 roku.

W roku 2016 w Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy przeprowadzono szereg programów prewencyjnych takich jak: „Bezpieczna kobieta“, „Bezpieczne gimnazjum“, „Harcerska akademia policyjna“, „Ogólnopolska noc profilaktyki“, czy „Bezpieczny senior“. Policjanci wraz z przedstawicielami innych podmiotów uczestniczyli ponadto w różnych działaniach prewencyjnych , np. „Razem bezpieczniej“ (edukacja z zakresu bezpieczeństwa dla młodzieży i seniorów) oraz „Alfa“ (problematyka antyterrorystyczna).

Na drogach powiatu świdnickiego w 2016 roku odnotowano 142 wypadki drogowe, czyli o 19 mniej niż przed rokiem. Niestety w 14 przypadkach zdarzenia te zakończyły się śmiertelnie. Największe zagrożenie występowało na drogach krajowych nr 5 i nr 35.

W ubiegłym roku Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy oraz jednostki podległe otrzymały wydatne wsparcie finansowe z budżetów władz samorządowych. Łączne środki przekazane na fundusz wsparcia Policji wyniosły ponad 423.035 złotych, z czego zdecydowana większość przeznaczona została na współfinansowanie zakupu sześciu nowych radiowozów. Pozostałe pieniądze przeznaczono m.in. na doposażenie jednostek w sprzęt biurowy, co niewątpliwie podniosło standardy obsługi interesantów oraz warunki pracy policjantów.

Tradycyjnie przeprowadzono także badania ankietowe mieszkańców powiatu świdnickiego, którzy wskazali, co powinno być priorytetem działania Policji w zakresie zwalczania przestępczości w bieżącym roku. Najbardziej uciążliwymi zjawiskami dla społeczności lokalnej według powyższych danych są zatem:
-brawurowo jeżdżący kierowcy,
-niszczenie mienia przez wandali,
-spożywanie alkoholu w miejscach publicznych,
-nietrzeźwi kierujący
-kradzieże mienia
-agresja ze strony pijanych lub narkomanów.
Fakt uciążliwości powyższych zjawisk potwierdzony został poprzez zgłoszenia, jakie jednostki policji naszego powiatu otrzymywały od mieszkańców w 2016r., w ramach narzędzia internetowego pod nazwą “Krajowe mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Zgłoszeń takich było 579, z czego 365 nie potwierdziło się, a 214 zostało potwierdzonych. Najczęściej sygnały od społeczeństwa dotyczyły:

-przekraczania dopuszczalnej prędkości
-spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych
-nieprawidłowego parkowania

 

W dalszej części odprawy, głos zabrali kolejno Prokurator Rejonowy w Świdnicy Marek Rusin, Wicestarosta Świdnicki Zygmunt Worsa,  Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa dolnośląskiego nadkom.Robert Hamuda oraz  Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek. Wszyscy podkreślali wysokie standardy jakości pracy świdnickiej policji oraz bezproblemową współpracę z naszą formacją.

Zaprezentowane podczas odprawy wyniki podsumował Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu i jednocześnie wieloletni komendant świdnickiej jednostki – insp.Krzysztof Niziołek. Wśród słów uznania dla sposobu pełnienia służby przez tutejszych policjantów, potwierdził dobre wyniki osiągane przez Świdnicę na tle całego naszego województwa.

Oficer Prasowy KPP w Świdnicy
asp.sztab. Grzegorz Oleśkiewicz

źródło: http://www.swidnica.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/odprawa_roczna_w_komendzie_powiatowej_policji_w_swidnicy

 

fb-share-icon