Komunikat Prezesa Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z 09 stycznia 2017 r.

Od stycznia 2017 r. można dokonywać na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 1% odpisu od należnego podatku dochodowego poprzez złożenie w formularzu PIT za 2016 rok stosownego wniosku zawierającego informację:
1. nazwę OPP: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
2. Numer rejestracyjny OPP w KRS: 0000043188

Więcej : http://www.seirp.pl/odlicz-1-procent-podatku-dochodowego-na-rzecz-seirp1

fb-share-icon