Przedwojennej policji czar

5 lutego 2017 Wejścia: 95

Na terenie podległym gliwickiemu garnizonowi policji działa Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Policja Województwa Śląskiego 1922-1939”. Jest to aktualnie jedna z dwóch działających w Polsce grup rekonstrukcyjnych przedwojennej policji. Druga powstała i…

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegóło wych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest…