Komendant Główny Policji ujął się za policjantami.

20 lutego 2017 WP Statistics - Hits: 1448

Policjanci za swój trud, poświęcenie i narażanie życia zasługują na szybką i skuteczną pomoc lekarską! Komendant Główny Policji ujął się za policjantami. Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk jest zbulwersowany…

Odlicz 1 % podatku dochodowego na rzecz SEiRP

20 lutego 2017 WP Statistics - Hits: 19

Komunikat Prezesa Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z 09 stycznia 2017 r. Od stycznia 2017 r. można dokonywać na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 1% odpisu od należnego podatku…

Sąd Najwyższy: awizo sądowe musi być precyzyjne

20 lutego 2017 WP Statistics - Hits: 35

Awizo sądowe musi być precyzyjne. Wszelkie braki czy nieścisłości, nawet jeśli można ustalić, kto jest adresatem, dyskwalifikują doręczenie. Tak mówi najnowsza uchwała Sądu Najwyższego, ważna, gdyż sądy wysyłają rocznie setki…

Emeryci trafią pod lupę IPN

20 lutego 2017 WP Statistics - Hits: 18

Do 1 października byli esbecy otrzymają obniżone świadczenia. Przy okazji MSWiA przeprowadza lustrację wszystkich emerytowanych funkcjonariuszy – informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Skala tej kontroli jest ogromna. Zakład Emerytalno-Rentowy MSW (ZER)…