Odlicz 1 % podatku dochodowego na rzecz SEiRP

20 lutego 2017 Wejścia: 159

Komunikat Prezesa Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z 09 stycznia 2017 r. Od stycznia 2017 r. można dokonywać na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 1% odpisu od należnego podatku…

Awizo sądowe musi być precyzyjne. Wszelkie braki czy nieścisłości, nawet jeśli można ustalić, kto jest adresatem, dyskwalifikują doręczenie. Tak mówi najnowsza uchwała Sądu Najwyższego, ważna, gdyż sądy wysyłają rocznie setki…

Emeryci trafią pod lupę IPN

20 lutego 2017 Wejścia: 231

Do 1 października byli esbecy otrzymają obniżone świadczenia. Przy okazji MSWiA przeprowadza lustrację wszystkich emerytowanych funkcjonariuszy – informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Skala tej kontroli jest ogromna. Zakład Emerytalno-Rentowy MSW (ZER)…