Za mało na podwyżkę?

4 marca 2017 Wejścia: 104

Komendanci wojewódzcy Policji otrzymali za mało pieniędzy na wprowadzenie podwyżki. Z takimi podejrzeniami przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wystąpił do Komendanta Głównego Policji i poprosił…