Powstaje Biuro Nadzoru Wewnętrznego

10 marca 2017 Wejścia: 103

        Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów…