Policji jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej ?

19 kwietnia 2017 Wejścia: 8742

Z odpowiedzi wiceministra Jarosława Zielińskiego na interpelację posła Brynkusa nr 10335 można dojść do wniosku, że w Policji jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Jak wyjaśnia wiceminister odpowiedzialny w MSWiA za Policję…