Konferencja Episkopatu Polski na swym 375. Zebraniu Plenarnym, zajmując się kwestią chrześcijańskiego kształtu patriotyzmu podkreśliła, że jest on przeciwieństwem nacjonalizmu.

W swoim liście Pasterze przestrzegli również  przed nadmiernym upolitycznieniem życia publicznego podkreślając, że „W sytuacji głębokiego sporu politycznego, jaki dzieli dziś naszą ojczyznę, patriotycznym obowiązkiem wydaje się też angażowanie się w dzieło społecznego pojednania poprzez przypominanie prawdy o godności każdego człowieka, łagodzenie nadmiernych politycznych emocji, wskazywanie i poszerzanie pól możliwej i niezbędnej dla Polski współpracy ponad podziałami oraz ochronę życia publicznego przed zbędnym upolitycznianiem. A pierwszym krokiem, który w tej patriotycznej posłudze trzeba uczynić, jest refleksja nad językiem jakim opisujemy naszą ojczyznę, współobywateli i nas samych. Wszędzie bowiem, w rozmowach prywatnych, w wystąpieniach oficjalnych, w debatach, w mediach tradycyjnych i społecznościowych obowiązuje nas przykazanie miłości bliźniego. Dlatego miarą chrześcijańskiej i patriotycznej wrażliwości staje się dziś wyrażanie własnych opinii oraz przekonań z szacunkiem dla – także inaczej myślących – współobywateli, w duchu życzliwości i odpowiedzialności, bez uproszczeń i krzywdzących porównań.”

Zachęcając do lektury całego dokumentu, szczególnie polecamy go władzom państwowym, zwłaszcza Ministrowi i Wiceministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, którzy wyraźnie dzielą funkcjonariuszy na lepszych i gorszych ze względu na datę urodzenia i wciągają w swoją grę Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów.

Szanowni Ministrowie! NSZZ Policjantów stoi na straży interesu wszystkich polskich policjantów, emerytów policyjnych oraz członków ich rodzin i sprzeciwia się każdej próbie upolitycznienia polskiej  Policji, niezależnie od tego, kto w danej chwili sprawuje władzę. Martwi nas to, że wykorzystując swoją pozycję usiłujecie przekonywać społeczeństwo, iż bronimy ludzi, którzy Polakom i Polsce wyrządzili kiedyś krzywdę. Jest to oszczerstwo tak samo niegodziwe, jak sianie nienawiści w stosunku do Policji i policjantów tylko po to, by znaleźć pretekst do zastosowania „opcji zerowej”. Bo chyba temu poświęcono ostatni program „Studio Polska.”

Sławomir Koniuszy, Andrzej Szary

fb-share-icon