Sąd: policjant zwolniony z powodu złej atmosfery w pracy
publikacja: 26.06.2017
Policjant mógł być zwolniony ze stanowiska i przeniesiony do dyspozycji komendanta głównego policji z powodu złej atmosfery w pracy.

Z wnioskiem o zwolnienie Jerzego Z. (dane zmienione) z kierowniczego stanowiska w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji i przeniesienie do dyspozycji komendanta głównego policji wystąpił dyrektor tej placówki.

Przekształcone w 2011 r. w instytut badawczy CLKP zatrudnia wysokiej klasy ekspertów i nadzoruje 16 laboratoriów komend wojewódzkich policji.

Jerzy Z. był kierownikiem jednego z zakładów badawczych. Ankieta przeprowadzona na zlecenie dyrektora CLKP przez psychologów z KGP, nazwana „Raportem z badania atmosfery pracy w Zakładzie (…) CLKP”, wykazała „brak właściwej relacji na płaszczyźnie służbowej pomiędzy kierownictwem CLKP a Jerzym Z., co powoduje nieprawidłową organizację pracy w Zakładzie i stwarza negatywną atmosferę pracy”. KGP odwołał Jerzego Z. ze stanowiska i przeniósł go do dyspozycji KGP. W lipcu 2014 r. minister spraw wewnętrznych i administracji utrzymał rozkaz w mocy.

Cały materiał : http://www.rp.pl/Mundurowi/306269958-Sad-policjant-zwolniony-z-powodu-zlej-atmosfery-w-pracy.html#ap-1

 

fb-share-icon