Każdy członek NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego otrzymał kartę prawną Kancelarii CUSTOS. Karta upoważnia do tańszej pomocy prawnej w życiu prywatnym i służbowym. Zawiera tkz. Szubki kontakt – numer telefonu do prawnika w razie nagłego wypadku –  potrzeby.

Co ważne kancelaria udziela pomocy prawnej w sprawach związanych ze służbą w ramach naszego związkowego FOP ( fundusz pomocy prawnej ), czyli w ramach środków, które odkładane są z naszych comiesięcznych składek.

Warto też pamiętać, że w ramach FOP pomoc prawnika przysługuje nam też do postępowania dyscyplinarnego w pracy, nie tylko w postępowaniach karnych.

Informacje na temat karty prawnej, odbiór dla osób które jej jeszcze nie otrzymały, u przewodniczących Zarządów Terenowych, Przewodniczących Kół NSZZ Policjantów w swojej jednostce.

Pozostałe Informacje tutaj.
www.kancelariecustos.pl
fb-share-icon