Święto Policji Świdnickiej

13 lipca w sali narad USC odbyła się uroczystość związana z obchodami Święta Policji. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Krzysztof Trawiński oraz komendant Powiatowy Policji w Świdnicy nadkom. Andrzej Dobies wręczali świdnickim funkcjonariuszom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne, nagrody oraz odznaczenia.

W obchodach uczestniczyli także przedstawiciele duchowieństwa, samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i służb mundurowych.

Dowódca uroczystości nadinspektor Robert Topolski obchody rozpoczął od złożenia meldunku komendantowi wojewódzkiemu. Następnie po wprowadzeniu Sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy oraz wysłuchaniu Hymnu Państwowego, przemówienie wygłosił komendant KPP Świdnica nadkom. Andrzej Dobies. Kolejną częścią uroczystości było wręczanie funkcjonariuszom aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne, nagród oraz odznaczeń związkowych.

Na stopień:

  • aspiranta sztabowego 20 funkcjonariuszy
  • starszego aspiranta 9 funkcjonariuszy
  • aspiranta 16 funkcjonariuszy
  • młodszego aspiranta 13 funkcjonariuszy
  • sierżanta sztababowego 8 funkcjonariuszy
  • starszego sierżanta 11 funkcjonariuszy
  • sierżanta 10 funkcjonariuszy

Oto pełna lista awansowanych, nagrodzonych oraz odznaczonych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

na stopień aspiranta sztabowego:

st.asp.Pawła Antoniuka

starszą aspirant Małgorzatę Bielawską

st.asp.Sebastiana Bujalskiego

st.asp.Grzegorza Bugajskiego

st.asp.Ryszarda Dyko

st.asp.Kamila Harendarza

st.asp.Piotra Krawczyka

st.asp.Jarosława Krzana

st.asp.Jarosława Kuranta

st.asp.Daniela Kosa

st.asp.Krzysztofa Okłę

st.asp.Marka Mazura

st.asp.Andrzeja Misiona

st.asp.Tomasza Palij

st.asp.Adama Parkitnego

st.asp.Marcina Sidora

st.asp.Michała Sikorę

st.asp.Dariusza Szymańskiego

st.asp.Pawła Tarkę

st.asp.Jacka Węgrzynowskiego

 

na stopień starszego aspiranta:

asp.Radosława Fitas

asp.Krzysztofa Janasika

asp.Roberta Kosa

asp.Marka Kornesa

asp.Tomasza Suchorabskiego

asp.Radosława Tomtasa

asp.Magdalenę Węgrzynowską

asp.Dawida Wąsowskiego

asp.Bartosza Zienkiewicza

 

na stopień aspiranta:

mł.asp.Marka Babiarz

mł.asp.Pawła Dudyk

mł.asp.Karola Grochowalskiego

mł.asp.Maciej Hauke

mł.asp.Piotra Kota

mł.asp.Adama Kłyszejko

mł.asp.Roberta Kurpanika

mł.asp.Remigiusza Kutę

mł.asp.Łukasza Kwiatka

mł.asp.Krzysztofa Misiona

mł.asp.Krzysztofa Nabiałka

mł.asp.Radosława Nowickiego

mł.asp.Marcina Nykla

mł.asp.Łukasza Plutę

mł.asp.Wojciecha Plizgę

mł.asp.Szymona Szczepaniaka

 

na stopień młodszego aspiranta:

sierż.sztab.Michała Derbicha

sierżant sztabową Alicję Jaźwik

sierż.sztab.Bogdana Gancarzewicza

sierż.sztab.Pawła Kiełbowicza

sierżant sztabową Małgorzatę Kijek

sierż.sztab.Łukasza Kulpińskiego

sierżant sztabową Iwonę Kłyszejko

sierż.sztab.Michała Kopaczewskiego

sierż.sztab.Łukasza Kozara

sierż.sztab.Dominika Szydełko

sierż.sztab.Krzysztofa Rucińskiego

sierż.sztab.Marcina Winiarskiego

sierż.sztab.Wojciecha Zatorskiego

 

na stopień starszego sierżanta:

sierżant Karolinę Bar

sierż.Dawida Gierata

sierż.Grzegorza Filę

sierż.Michała Kudelskiego

sierż.Grzegorza Matejko

sierżant Martę Piturę

sierżant Magdalenę Rogalę

sierżant Martę Rycąbel

sierż.Marcina Szota

sierż.Piotra Witkę

sierż.Piotra Zawadzkiego

 

na stopień sierżanta:

st.post.Krystiana Grygasa

st.post.Tomasza Grzelaka

st.post.Pawła Janiszewskiego

st.post.Rafała Jarosza

st.post.Adriana Karcza

starszą posterunkową Agatę Migas

st.post.Michała Rzepeckiego

st.post.Patryka Wawrykiewicza

st.post.Piotra Wójcika

st.post.Patryka Zaworę

 

Awanse otrzymują

Na stopień starszego Posterunkowego

post.Tomasza Ćwikłę

post.Konrada Dyko

posterunkową Martę Jermakow

post.Tomasza Jędrzejewskiego

posterunkową Kamilę Frazik

post.Przemysława Jędrzejczyka

post.Krzysztofa Gefert

post.Marcina Miś

post.Łukasza Machnika

post.Pawła Mrzygłód

post.Marka Michaliszyn

post.Mateusza Legiejew

post.Mateusza Kałużyńskiego

post.Grzegorza Oleksyk

post.Jakuba Pasiewicza

post.Marcina Smoter

post.Adama Klimek

post.Piotra Zielińskiego

post.Piotra Wrońskiego

post.Patryka Wojaka

 

Nagrodami pieniężnymi wyróżniono:

– z funduszu starosty Powiatu Świdnickiego: 

aspirant sztabowy Janusz Wodecki

aspirant sztabowy Leszek Swendrowski

starszy aspirant Kamil Harendarz

młodszy aspirant Piotr Podkowiak

młodszy aspirant Bogdan Gancarzewicz

– z funduszu prezydenta Miasta Świdnicy: 

sierżant sztabowa Małgorzata Kijek

  1. asp. Arkadiusz Dobrowolski

podkom. Marek Rataj

  1. asp. Adam Parkitny

asp. Krzysztof Janasik

– z funduszu wójta Gminy Świdnica:

mł. asp. Adam Kłyszejko

sierż. sztab. Michał Kopaczewski

mł. asp. Łukasz Pluta

– z funduszu burmistrza Miasta Strzegom:

st.asp.Jacek Węgrzynowski

asp.szt.Janusz Rymar

starszą sierżant Ewelina Fitas

st.asp. Marcin Sidor

– z funduszu burmistrza Miasta Świebodzice:

 aspirant Marek Kornes

sierżant Piotr Witka

– z funduszu burmistrza Miasta Żarów:

asp.szt. Adam Kruczek

Starsza posterunkowa Agata Migas

– z funduszu wójta Gminy Marcinowice:

starsza aspirant Wioletta Bobowska

asp.szt. Piotr Król

– z funduszu burmistrza Jaworzyny Śl.:

asp.szt. Robert Zwardoń

asp. szt. Grzegorz Sowiński

młodsza aspirant Elżbieta Markocka

–  z funduszu wójta gminy Dobromierz:

Sierżant sztabowy Marcin Winiarski

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy skierował listy gratulacyjne do pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

Pani Mirosława Adamowicz

Pan Zbigniew Bartko

Pan Antoni Błoński

Pani Beata Dulęba

Pani Władysława Parkitna

Pani Bogumiła Sobaszek

Pani Agnieszka Starostecka

Pani Maria Szczygieł

Pani Anicenta Wrzodek

Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Świdnicy Uchwałami nr 7, 8 oraz 9 /2017 z dnia 22 lutego 2017r. nadał:

Odznakę Honorową Srebrną:

Remigiuszowi Kucie

Karolowi Grochowalskiemu

Ryszardowi Dyko

Adamowi Parkitnemu

Arkadiuszowi Piasecznemu

Januszowi Rymar

 

Odznakę Honorową Brązową:

Małgorzacie Kijek

Tomaszowi Suchorabskiemu

Krzysztofowi Nabiałek

Piotrowi Jabłońskiemu

Damianowi Marszałek

 

Odznakę Honorową:

Piotrowi Fedorowiczowi – Staroście Powiatu Świdnickiego

Tomaszowi Szuszwalakowi – Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy

Janowi Krzywdzie

Franciszkowi Piłatowi

 

fb-share-icon