Nagrody od KGP na Święto Policji dla garnizonu dolnośląskiego

Komendant Główny Policji przeznaczył dodatkowe środki finansowe na premię motywacyjne dla najlepszych Policjantów garnizonu dolnośląskiego.  W pracach zespołu, który pracował nad sposobem ich podziału, brał udział nasz przedstawiciel Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego kol. Roman Buczkowski.  Podział wygląda jak niżej.

 

 

 

 

fb-share-icon