Nie przyznajesz się do winy w trakcie rozmowy dyscyplinującej lub wyrażasz sprzeciw - przełożony jest zobligowany do przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego!!! "Zakończenie postępowania poprzez przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej mimo sprzeciwu policjanta pozbawia…