List gratulacyjny z okazji objęcia stanowiska Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Publikujemy List Gratulacyjny skierowany przez Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów na ręce Pana Joachima Brudzińskiego, powołanego przez Prezydenta RP na stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

List Gratulacyjny w załączniku

ZAŁĄCZNIKI

nszzp.pl

fb-share-icon