Policjanci w terenie dość mają pięknie uzasadnionych stanowisk i wniosków, z których nic nie wynika. Oczekują od Związku skuteczności, a to – jak zauważają przewodniczący Zarządów Terenowych z Wielkopolski oraz Warmii i Mazur – jest możliwe, ale Zarząd Główny musi zdecydowanie zaostrzyć swoją dotychczasową strategię.

W dniach 1 – 2 lutego 2018 r. w miejscowości Worliny (woj. warmińsko-mazurskie) odbyło się wspólne posiedzenie dwóch Zarządów Wojewódzkich. Związkowcy z Wielkopolski oraz Warmii i Mazur debatowali nad skutecznością swojej organizacji. Przyjęli wspólne stanowisko, w którym wystąpili do Zarządu Głównego o podjęcie ze stroną rządową niezwłocznych rozmów w celu podpisania porozumienia gwarantującego poprawę sytuacji socjalno-bytowej policjantów oraz przywrócenie konkurencyjności zawodu policjanta na rozwijającym się rynku pracy. Uznali, że osiągnięcie tego celu będzie możliwe, jeśli Zarząd Główny skorzysta ze swoich uprawnień protestacyjnych.

Wspólne spotkanie stało się okazją do poruszenia kilku jeszcze innych tematów. Jerzy Przybyszewski, administrator strony internetowej m.in. Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Wojewódzkich przewodniczył dyskusji nt. public relations. Ta dziedzina działalności Związku wciąż pozostawia wiele do życzenia, a to chyba dlatego, że wciąż nie przywiązujemy do tego należytej wagi – stwierdził w konkluzji prelegent. O korzyściach płynących z konkurencji w ubezpieczeniach grupowych policjantów mówił Adam Drążkiewicz, krajowy koordynator ds. ubezpieczeń służb mundurowych TU „Allianz” Polska S.A. i jednocześnie agent zajmujący się nadzorem i obsługą programów tej firmy funkcjonujących w garnizonie warmińsko-mazurskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim.

Sławomir Koniuszy, Andrzej Szary

źródło: https://zwnszzp.olsztyn.pl/aktualnosci/968-pora-na-dzialania-bardziej-zdecydowane

 

fb-share-icon