23 marca 2018 roku o godzinie 13 w Domu Klubowym „Śnieżka” przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się uroczystość ślubowania 42 nowych policjantów i policjantek przyjętych do służby.

Garnizon dolnośląski przyjął w swoje szeregi nowych policjantów. 23 marca 2018 roku słowa roty ślubowania wypowiedziało 42 funkcjonariuszy, w tym 14 funkcjonariuszek. Uroczysta ceremonia odbyła się o godzinie 13 w Domu Klubowym „Śnieżka” przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. To pierwszy nabór w tym roku, a w ciągu kolejnych miesięcy planowane są kolejne.

Po zakończeniu szkolenia podstawowego, nowo przyjęci policjanci zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego.

Służbę w policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

kom. Kamil Rynkiewicz

http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/slubowanie_nowo_przyjetych_policjantow_6

fb-share-icon