Popołudnie RDC: o problemach służb mundurowych

Posłuchaj tutaj …

Gośćmi Roberta Łuchniaka byli: Marcin Kolasa- przewodniczący Federacji ZZSM jednocześnie przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG, Rafał Jankowski – wiceprzewodniczący FZZ SM – przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów i Czesław Tuła – wiceprzewodniczący FZZ SM – przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

fb-share-icon