Zadaniem policjantów ruchu drogowego jest dbać o bezpieczeństwo

Zadaniem policjantów ruchu drogowego jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim jego uczestnikom. Zasadniczym miernikiem oceny pracy funkcjonariuszy jest poziom tego bezpieczeństwa, wyrażony m.in. przez liczbę wypadków i ich ofiar. To od zaangażowania policjantów zależy, jak to zadanie będzie realizowane. Niedopuszczalna jest ocena pracy mundurowych, która opierałaby się na liczbie wystawionych mandatów czy zatrzymanych praw jazdy lub dowodów rejestracyjnych.

Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk wielokrotnie podkreślał, że kategorycznie zabrania tworzenia jakichkolwiek limitów mandatowych dla policjantów. Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na licznych odprawach przypomina o tym komendantom poszczególnych jednostek garnizonu śląskiego.

Opisana w „Dzienniku Zachodnim” praktyka jest niedorzeczna. Taki sposób rozliczania wyników służby policjantów jest absolutnie niedopuszczalny i ich przełożeni doskonale o tym wiedzą.

Ci, którzy mimo jednoznacznych wytycznych Komendanta Głównego Policji, próbowaliby stosować takie praktyki liczyć się muszą z poważnymi konsekwencjami służbowymi. Policjanci pełniący służbę na drogach wiedzą, że w przypadku zaistnienia takiej sytuacji mogą anonimowo powiadomić o tym Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach. Kierownictwo komendy podejmie w takich przypadkach odpowiednie kroki wobec przełożonych lekceważących wytyczne Komendanta Głównego Policji.

(KGP / KWP w Katowicach)   http://policja.pl/pol/aktualnosci/157028,Zadaniem-policjantow-ruchu-drogowego-jest-dbac-o-bezpieczenstwo.html

fb-share-icon