Pan minister wsłuchuje się w nasz głos i za chwilę zobaczymy czy słyszy co do niego mówią służby mundurowe. W przyszłym tygodniu spotkanie, które dużo nam wyjaśni. Zobaczymy realne działanie, albo kolejne zaklinanie rzeczywistości.
Oby to nie było tak, że zostanie ono uznane za przeprowadzone konsultacje społeczne, rozmowę z przedstawicielami służb. Ministerstwo uzna to za swój sukces, pogratuluje nam podwyżek pensji tych od 1 maja 2018 r. i 1 stycznia 2019 r. Zapewne będzie mowa o ustawie modernizacyjnej i nowym sprzęcie. Nowych posterunkach cudownie mnożonych, powstałych w wyniku podziału i tak już ubogich w obsadę komend powiatowych i miejskich.  My powiemy swoje o L4, art 15a, jakiś realnych podwyżkach i problemach kadrowych. O problemach zwykłych policjantów na ulicy. Co wyniknie ze spotkania zobaczymy.

Szef MSWiA: Uśredniając, pensje funkcjonariuszy służb mundurowych wzrosną o 800 zł

– Uśredniając, uposażenie funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSWiA wzrośnie o 800 zł w tosunku do 2015 r. – oświadczył w Lublinie szef MSWiA Joachim Brudziński. Przypomniał, że na najbliższe podwyżki dla najmniej zarabiających funkcjonariuszy przeznaczone zostało 150 mln zł.
– Od 1 maja do rozdysponowania jest 150 mln zł na uposażanie funkcjonariuszy najniżej zarabiających. To jest konkret, to są konkretne pieniądze. 1 stycznia 2019 r. kolejna podwyżka trafi do portfeli i budżetów domowych wszystkich funkcjonariuszy – powiedział Brudziński, który uczestniczył w piątek w odprawie z komendantami lubelskiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej.  – Czyli z tą podwyżką z 2017 r. – uśredniając można powiedzieć – o 800 zł będzie więcej w portfelu, w budżecie domowym funkcjonariusza niż było w 2015 r. Czy to jest wystarczająco? Na pewno nie, ale jednak te działania podejmujemy – dodał Brudziński.
(…)

– W ostatnich dniach można było usłyszeć, że są różnego rodzaju napięcia ze strony społecznej, ze strony związków zawodowych, funkcjonujących w służbach. Chcę państwa poinformować, że w czwartek odbyłem spotkanie z przedstawicielami NSZZ +Solidarność+, działającego w Straży Pożarnej, ale już w przyszłym tygodniu zaprosiłem na spotkanie przedstawicieli wszystkich związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, bo nie mam najmniejszego problemu z tym żeby wsłuchiwać się w głosy – powiedział Brudziński.

– Jeśli argumenty są racjonalne, to będziemy podejmować takie działania, aby dzielenie tego tortu – czasami wydaje się małego tortu – było racjonalne – powiedział Brudziński. (…)

Czytaj więcej na http://praca.interia.pl/zarobki/news-szef-mswia-usredniajac-pensje-funkcjonariuszy-sluzb-mundurow,nId,2569204#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

fb-share-icon