To już nawet nie jest śmieszne. Co chwila jakieś nowe pomysły, które są za chwilę dementowane nowymi pomysłami i odwoływane. Komu zależy na sianiu fermentu w służbach? Komu zależy żeby ludzie odchodzili na emerytury z powodu braku stabilności.

 

Eksperci rekomendują włączenie służb mundurowych do systemu powszechnego.

 

Jak informuje Bożena Wiktorowska w artykule zatytułowanym: „Rząd prześwietli emerytury”, który ukazał się w dzisiejszym wydaniu Gazety Prawnej, 9 maja 2018 r. w zespole ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego ma się odbyć spotkanie partnerów społecznych dotyczące nowego przeglądu systemu emerytalnego. Przewodnicząca RDS minister Elżbieta Rafalska chce, by wypracowane rekomendacje posłużyły jako materiał do debaty w czasie posiedzenia plenarnego RDS pod koniec czerwca.

Gazeta cytuje eksperta RDS Bogusławę Nowak-Turowiecką: „warto zastanowić się nad włączeniem służb mundurowych do systemu powszechnego. – Jeśli za takie osoby resorty siłowe będą płacić składki, to odejście ze służby będzie o wiele prostsze. Nie można zmieniać tylko małego fragmentu systemu emerytalnego, bo to wywołuje bałagan”

Związki zawodowe i organizacje pracodawców chcą rzetelnej dyskusji o przyszłości systemu wsparcia seniorów. A nie tylko pojedynczych zmian, demolujących obowiązujące zasady

Po raz pierwszy od startu reformy w 1999 r. przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów przeprowadziły w 2013 r. Podstawą był art. 32 ustawy z 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2011 r. nr 75, poz. 398 ze zm.). Zgodnie z nim Rada Ministrów dokonuje przeglądu systemu emerytalnego nie rzadziej niż co
trzy lata.

Kolejna ocena została poprzedzona debatami organizowanymi przez ZUS. We wszystkich oddziałach od czerwca do września 2016 r. każdy mógł przedstawić swoją opinię o systemie emerytalnym. Z powodu skali konsultacji gotowy dokument trafił do Sejmu dopiero pod koniec grudnia 2016 r. A parlament przyjął informację rządu na ten temat w lutym 2017 r.

Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że warto się zastanowić nad przyszłym kształtem systemu – informuje DGP. W ich ocenie nowy przegląd emerytalny powinien wypracować rozwiązania spójne, które będą obowiązywać przez kilka dekad, a nie tylko przez jedną kadencję Sejmu.

Włączenie służb mundurowych do systemu powszechnego popiera również Jeremi Mordasewicz, ekspert ubezpieczeniowy z Konfederacji Lewiatan. W jego ocenie do ZUS powinni trafić nie tylko mundurowi, lecz także rolnicy.

Zdaniem ekspertów należy wrócić do założeń reformy emerytalnej z 1999 r., która proponowała powszechność systemu. Kopalnie powinny płacić wyższe składki emerytalne do ZUS, bowiem górnicy przechodzą na wcześniejszą emeryturę. Co więcej, ich świadczenia są ustalane na podstawie specjalnych wskaźników, ale za tym nie idzie wyższa składka emerytalna. Konieczne jest także wypracowanie nowego mechanizmu waloryzacji rent i emerytur. Obecny system powoduje, że to politycy decydują o prowizorycznych rozwiązaniach. A przecież można skorzystać ze wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za kolejne lata .

Konfederacja Lewiatan chce likwidacji starego portfela oraz nowego sposobu liczenia emerytury. Tak, żeby przy ich ustalaniu uwzględniano przewidywane w przyszłości średnie trwanie życia kobiet i mężczyzn. Bo żyjemy coraz dłużej. A jeśli to uwzględnimy, to co prawda świadczenia w dniu ich przyznania będą
nieco niższe, ale w przyszłości ich wysokość będzie relatywnie wyższa.

OPZZ ma gotowy projekt ustawy dotyczący waloryzacji rent i emerytur. Chce, żeby przy ustalaniu wskaźnika uwzględniać nie 20, ale 50 proc. realnego wzrostu płac. W czasie prac zespołu zaproponuje także, żeby wdowy i wdowcy mogli otrzymać jedną czwartą świadczenia po swoich współmałżonkach.

Z kolei NSZZ „Solidarność” nie ma wątpliwości, że podczas przeglądu emerytalnego trzeba będzie rozwiązać kwestię emerytur pomostowych. Niezbędne jest uchylenie ich wygasania . Będzie się także domagać emerytur stażowych, żeby osoby z najdłuższym stażem pracy w trudnych warunkach mogły wcześniej
zakończyć aktywność zawodową.

Wśród najnowszych propozycji rządu na spotkanie RDS  jest emerytura dla matek. Każda kobieta, która urodzi i wychowa przynajmniej czwórkę dzieci, będzie miała prawo do emerytury minimalnej. Świadczenie uzyskają panie, które nigdy nie pracowały i te, które były aktywne zawodowo, ale zbyt krótko, by wypracować kapitał potrzebny do ich wypłaty.

To omówienie artykułu, więcej pod poniższym linkiem:

za: http://nszzp.pl/aktualnosci-prawne/eksperci-rekomenduja-wlaczenie-sluzb-mundurowych-do-systemu-powszechnego/
fb-share-icon