Referendum funkcjonariuszy, czyli co uzyskali związkowcy

Nie będzie zmian w ustawie emerytalnej dla funkcjonariuszy, zapowiedź rozpoczęcia procesu legislacyjnego nad ustawą o L4 przewidującą pełne uposażenie za zwolnienie lekarskie ( do 30 dni w roku kalendarzowym) oraz powołanie wspólnego zespołu roboczego – to najważniejsze efekty spotkania kierownictwa MSWiA z przedstawicielami związków zawodowych służb podległych MSWiA. Zdaniem związkowców, to za mało, dlatego od poniedziałku, 23 bm. będą zachęcać funkcjonariuszy do wypełnienia ankiet w sprawie zasadności ogólnokrajowej akcji protestacyjnej służb mundurowych.

Osiem stów podwyżki dla funkcjonariusza

W przesłanym przez MSWiA komunikacie poinformowano, że od 1 stycznia 2019 roku uposażenia służb w tym resorcie zwiększą się o ok. 800 zł brutto oraz ok. 750 zł dla pracowników. Osiem stów średnio więcej dla policjanta, strażaka, pogranicznika czy też funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa przemawia do wyobraźni. Należy pamiętać, że chodzi o porównanie do roku 2015, czyli rozpoczęcia „dobrej zmiany”. Czy to oznacza, że związkowcom udało się coś dodatkowo wynegocjować? Oczekiwali oni podwyżki w łącznej wysokości 650 zł na funkcjonariusza, i to od tego roku. Po zsumowaniu podwyżek jakie nastąpiły lub są planowane w resorcie spraw wewnętrznych i administracji wynika, że dodatkowych pieniędzy nie będzie, ale nad tym palącym problemem ma się pochylić komisja robocza. Powołany z tym resorcie pełnomocnik ds. kontaktów ze związkami zawodowymi, Edward Zaremba, odbył już ponad 50 spotkań i przeprowadził 200 rozmów, których tematy dotyczyły postulatów funkcjonariuszy. Jak na razie, bez większego efektu.

Należy przypomnieć, że wszyscy funkcjonariusze służb podległych MSWiA, a także pracownicy cywilni otrzymali podwyżki od 1 stycznia 2016 r. Wtedy uposażenia funkcjonariuszy wzrosły o 202 zł, a wynagrodzenia pracowników cywilnych o 154 zł. Także od 1 stycznia 2017 r. uposażenie funkcjonariuszy zwiększyły się średnio o 253 zł, a pensje pracowników cywilnych przeciętnie o 250 zł. Kolejna podwyżka, która obejmie wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, zostanie wprowadzona od 1 stycznia 2019 r. i będzie wynosiła średnio 309 zł dla funkcjonariuszy i 300 zł dla pracowników cywilnych.

W tej puli zostaną uwzględnione majowe podwyżki dla ok. 110 tys. funkcjonariuszy, w tym m.in. prawie 75 tys. policjantów i ponad 23 tys. strażaków. W tegorocznym budżecie zarezerwowano na ten cel ok. 150 mln z, ale jak już pisaliśmy, nie zadawalają związkowców, bo są antymotywacyjne i spłaszczają stawki uposażenia w najniższych grupach.

Zapowiadane podwyżki u funkcjonariuszy i pracowników resortów na 2019 r. to zarazem poważny sygnał dla innych służb takich jak Służba Więzienna czy też żołnierzy zawodowych, że powinni upomnieć o swoje. Tym bardziej, że rozpoczynają się prace nad przyszłorocznym budżetem państwa. Satysfakcjonująca i porównywalna do służb MSWiA byłaby kwota nie mniejsza niż 300 zł brutto na jedno stanowisko. Innymi słowy podwyżki od 1 stycznia 2019 r. na pewno będą, ale na razie nie ustalono w jakiej wysokości. Należy sądzić, że decyzje w tej sprawie zapadną w okolicach Święta Wojska Polskiego, zwłaszcza że zbliżają się wybory samorządowe.

Ruszą prace nad ustawą dotyczącą L4?

Kolejną ważną informacją wynikającą z komunikatu MSWiA jest zapowiedź skonsultowania projektu zmian w ustawach pragmatycznych dotyczących zwolnienia lekarskiego funkcjonariuszy. Projekt dotyczący L4 rok temu wysłano do konsultacji międzyresortowych, ale utknął w Komitecie Stałym Rady Ministrów. Szef MSWiA Joachim Brudziński zadeklarował skonsultowanie projektu ze wszystkimi związkami zawodowymi, a następnie rozpoczęcie procesu legislacyjnego.

W ocenie związkowców zmiany są konieczne, bo obecne przepisy zagrażają bezpieczeństwu obywateli. Obniżenie wynagrodzenia do 80 proc. spowodowało, że mundurowi nie biorą chorobowego, aby nie stracić finansowo. Dochodzi do tego, że jest więcej chorych funkcjonariuszy, którzy zarażą innych, a nie mają pełnej sprawności psychofizycznej, aby brać udział np. w akcjach.

Generalnie wcześniejsze uzgodnienia ze związkowcami w sprawie ustawy o L4 dotyczą:

• rozliczania w 100 proc. pierwszych 30 dni zwolnienia lekarskiego,
• przekazywania środków z tytułu oszczędności na uposażeniach z powodu zwolnienia lekarskiego bezpośrednio na fundusz nagród bez dodatkowego subkonta tj. do wspólnego podziału,
• zasady, że w przypadku nie dostarczenia zwolnienia lekarskiego do pracodawcy w ciągu 8 dni, potrącana będzie kwota od wynagrodzenia w wysokości 25 proc. „dniówki” za każdy następny dzień zwolnienia.
Nowe regulacje na razie nie obejmują żołnierzy zawodowych, ani Służby Więziennej oraz innych funkcjonariuszy takich jak : Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Więzienną, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Służbę Wywiadu Wojskowego.

Nie będzie zmian w systemie emerytur mundurowych

MSWiA zapewniło też związkowców, że w resorcie nie toczą się żadne prace nad zmianami w systemie emerytalnym funkcjonariuszy podległych MSWiA. Nieprawdziwe jest też twierdzenie, że MSWiA chce włączyć funkcjonariuszy do ZUS. W dalszym ciągu mundurowi będą korzystać z resortowego systemu emerytalnego. Jest to nawiązanie do artykułu, który został opublikowany 19 kwietnia br. w Dzienniku Gazecie Prawnej pt. „Policjanci trafią do ZUS.

Związkowcy oczekiwali raczej od kierownictwa MSWiA deklaracji powrotu do systemu emerytalnego z 31 grudnia 2012, kiedy to funkcjonariusze mogli szybciej przechodzić na emeryturę ( po 15 latach służby). Natomiast od 1 stycznia 2013 zwiększono czas wysługi w służbach do 25 lat oraz limit wieku do 55 lat. Ponadto domagają się również zniesienia daty granicznej (1 stycznia 1999 r.). Mundurowi przyjęci po tym terminie nie mogą bowiem do lat służby uprawniających do emerytury, doliczyć okresów pracy w cywilu.

Szef MSWiA zobowiązał się, że do wszystkich żądań odniesie się w formie pisemnej. Tym niemniej Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych postanowiła zapytać swoich członków w formie ankiet o zasadność podjęcia ogólnokrajowej akcji protestacyjnej służb mundurowych. Referendum, które rozpocznie się od poniedziałku 23 bm. ma być probierzem rzeczywistych nastrojów wśród funkcjonariuszy oraz tego, czy ufają oni swoim politycznym zwierzchnikom

Wolin

źródło: http://www.portal-mundurowy.pl/ 2018.04.26
fb-share-icon