Rekordowa nadwyżka budżetu państwa. Wstępne dane.

W budżecie państwa na koniec kwietnia br. odnotowano 9,3 mld zł – podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. To rekord. Po marcu w budżecie centralnym nadwyżka była trzy razy mniejsza.

– „Po kwietniu br. budżet państwa zanotował nadwyżkę. Należy zauważyć, że wynik bp w okresie styczeń – kwiecień, w ostatnim czasie wykazuje stałą tendencję rosnącą. Wynika to, m.in z coraz niższych, proporcjonalnie, wydatków w pierwszej połowie roku i przesuwania realizacji wydatków na drugą połowę, w szczególności na ostatni kwartał, co miało miejsce również w roku 2017″ – czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Resort podał, że dochody w okresie styczeń-kwiecień wyniosły 125,2 mld zł, tj. 35,2 proc. rocznego planu.

– W okresie styczeń – kwiecień 2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 8,3 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – kwiecień 2017 r. o ok. 6,4 proc.” – pisze Ministerstwo Finansów.

– Mimo, iż w kolejnych miesiącach należy spodziewać się powrotu do deficytu (chociażby brak wypłaty zysku z NBP) to sytuacja polskich finansów wygląda znakomicie – ocenia na Twitterze Mikołaj Raczyński, analityk Noble Funds TFI.

Wzrost dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano w ramach niżej wymienionych podatków:

– dochody z podatku VAT były wyższe o 1,1 proc. r/r (tj. ok. 0,6 mld zł),

– dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 6,8 proc. r/r (tj. ok. 1,4 mld zł),

– dochody z podatku PIT były wyższe o 17,9 proc. r/r (tj. ok. 2,9 mld zł),

– dochody z podatku CIT były wyższe o 15,4 proc. r/r (tj. ok. 2,0 mld zł),

– dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,8 proc. r/r, podano także.

– Wysokie dochody z podatku PIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokich wpłat podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą – czytamy dalej.

W okresie styczeń – kwiecień 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 9,1 mld zł i było wyższe o ok. 1,3 mld zł (tj. 16,7 proc.) w stosunku do okresu styczeń – kwiecień 2017 r., podano także.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – kwiecień 2018 r. wyniosło 115,8 mld zł tj. 29,2 proc. planu. W analogicznym okresie 2017 r. przekazano na wydatki 117,9 mld zł, tj. 30,6 proc. planu.

– Niższe wykonanie wydatków w stosunku do okresu styczeń – kwiecień roku ubiegłego jest przede wszystkim wynikiem niższej dotacji przekazanej do FUS (mniej o ok. 5,5 mld zł), co spowodowane jest dobrą sytuacją na rynku pracy i lepszymi wpływami składek do FUS – pisze ministerstwo.

Andrzej Szary

Skoro sytuacja budżetowa Państwa jest tak dobra, to nie powinno być problemu z podpisaniem do końca maja br. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji porozumienia z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych o przeznaczeniu w budżecie dodatkowych środków na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych.
Realizacja tego postulatu daje realną szansę na stabilizację kadrową w najbliższych latach w służbach, która obecnie bliska jest kryzysu, o czym związki zawodowe przestrzegały i nadal przestrzegają stronę służbową i rządową

 

fb-share-icon