Nie wygląda to zbyt optymistycznie. Dane podano na 1 czerwca 2018 r. Jak wszyscy wiemy najwięcej odejść z policji przypada na luty, pierwszy kwartał roku i wydaje się że największą fale odejść mamy za sobą. Teraz powinno tylko rosnąć, ale chętnych jakoś brak 15 – 20  policjantów w jednym poborze trochę mało. Przeszkolimy teraz te kilka setek przyjętych do końca roku, a w lutym odejdą następni i jak nic będzie 8000 tyś wakatów. W innych służbach nie jest lepiej.  Dziwna sytuacja – dobra pensja, socjal, adrenalina w pracy, same przywileje, wcześniejsza emerytura,  a chętnych brak. Czego chcieć więcej? Co się dzieje ?

Można zaklinać rzeczywistość . Podawać, że zwiększono liczbę etatów w Policji, przecież to początek roku.  Niestety do służby w Policji nie ma chętnych. Zmiana sposobu doboru to zwykłe “pudrowanie”  Szanowny Panie Ministrze ! Mówi Pan, że chce Pan z nami rozmawiać. Ze związkiem zawodowym, z policjantami. To rozmawiajmy, ale o tym co jest tu i teraz nie o przyszłości. Ciągłe powtarzanie czegoś co było kiedyś nie zmniejszy liczby wakatów w służbach. Związek jest gotowy do rozmowy, ale tylko konstruktywnej.

Wakaty w służbach: po kilkanaście procent w SOP i SG, po kilka w policji i PSP

5 czerwca 2018,

W policji nieobsadzone jest 6,1 proc. stanowisk etatowych, w Służbie Ochrony Państwa – 17,6 proc., w Państwowej Straży Pożarnej – 4,8 proc., zaś w Straży Granicznej – 13,5 proc. – wynika z informacji przedstawionych we wtorek przez wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego.

Dane te Zieliński przekazał posłom z komisji administracji i spraw wewnętrznych. Towarzyszyli mu szefowie wszystkich służb podległych i nadzorowanych przez resort – komendant główny policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny Straży Granicznej gen. bryg. Tomasz Praga oraz komendant Służby Ochrony Państwa gen. bryg. Tomasz Miłkowski.

Jak poinformował Zieliński, w policji jest obecnie 103 309 etatów, a służy 97 026 funkcjonariuszy (stan na 1 czerwca 2018 r.). Oznacza to, że wakaty są na 6283 stanowiskach, a więc stanowią niecałe 6,1 proc.

Zieliński podkreślił, że w 2018 r. już przyjęto do służby policji 924 kandydatów. W tym czasie odeszło jednak 1695 policjantów. Z pisemnej informacji, jaką MSWiA przesłało bowiem sejmowej komisji, wynika, że na koniec 2017 r. w służbie było 98 721 policjantów, a więc odsetek wakatów wynosił 4,44 proc.

Można przypuszczać, że spadek liczby policjantów (a także innych funkcjonariuszy) w pierwszej połowie 2018 r. najpewniej wiąże się z tym, że co roku największa fala odejść ze służby jest w pierwszym kwartale. Wówczas funkcjonariusze z reguły mogą bowiem liczyć na nieco wyższe emerytury niż ich koledzy, którzy odchodzą pod koniec poprzedniego roku.

Wiceminister przytoczył też dane o liczbie funkcjonariuszy w latach 2010-16, gdy stan etatów w policji był niższy o tysiąc funkcjonariuszy i wynosił 102 309. Na koniec 2010 r. odsetek wakatów stanowił 4,78 proc., 2011 r. – 4,83 proc., 2012 r. – 5,95 proc., 2013 r. – 4,51 proc., 2015 r. – 3,39 proc., zaś 2016 r. – 2,32 proc. (dane na koniec 2014 r. nie padały na posiedzeniu komisji). – Problem z wakatami w policji jest ciągły. On się waha pomiędzy pewnymi wielkościami, ale nigdy nie było tak, aby udało się doprowadzić do wypełnienia 100 proc. limitu etatowego i pewnie do 100 proc. to się nigdy nie uda – skomentował te dane Zieliński.

Zieliński tłumaczył posłom, że obecnie w służbach mundurowych obowiązuje zasada, że należy czynić wszystko, aby wakatów w ogóle nie było. – Jedynym ograniczeniem naboru w czasie mogą być tylko zdolności szkoleniowe – podkreślił wiceminister.

Wszyscy komendanci główni służb podległych i nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji zostali zobowiązani do uczynienia wszystkiego, by zwiększyć pierwotnie zakładane limity przyjęć na ten rok. Żeby one zostały zwiększone maksymalnie do wysokości limitu etatowego, jeżeli tylko będzie to możliwe z powodów obiektywnych.

wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński
Panowie Komendanci do roboty!

 

Dalej…

źródło: http://www.infosecurity24.pl/wakaty-w-sluzbach-po-kilkanascie-procent-w-sop-i-sg-po-kilka-w-policji-i-psp

fb-share-icon