Po śmierci antyterrorysty kolejne dymisje wysokich rangą policjantów. W materiale Polsat News na temat dymisji w lubuskiej policji wystąpił przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski, który stwierdził, iż „najpierw trzeba sprawę zbadać…