Do takiego wniosku doszedł obradujący dziś Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Olsztynie, wątpiąc w powodzenie rokowań w sprawie żądań Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierowanych do MSWiA w dniu 12 marca 2018 r.

 

 

Uzgodniono, że jeśli do 27 czerwca Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie zagwarantuje spełnienia wszystkich żądań, a Zarząd Główny nie podejmie ogólnokrajowej akcji protestacyjnej, ogłosi ją na swoim terenie Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Olsztynie.

Zarząd Wojewódzki przyjął też uchwałę wzywającą Zarząd Główny do ogłoszenia ogólnokrajowej akcji protestacyjnej. Rozpatrzeniem tego wniosku i takich samych wniosków złożonych przez Zarządy Wojewódzkie w Radomiu i w Lublinie, Zarząd Główny zajmie się na posiedzeniu w dniu 27 czerwca, na które – jak wynika z komunikatu Biura Prasowego ZG – został zaproszony Minister Brudziński.

Oprócz oceny rokowań i debaty dotyczącej warunków ogłoszenia akcji protestacyjnej Zarząd Wojewódzki zajmował się także kwestiami przenoszenia policjantów pomiędzy pionami prewencji a pionami kryminalnymi, mianowaniem policjantów na wyższe stanowiska służbowe oraz współpracą z przełożonymi na wypadek ogłoszenia ogólnokrajowej akcji protestacyjnej. Te zagadnienia omówiono z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, insp. Tomasza Klimka.

Zarząd Wojewódzki przyjął też uchwałę w sprawie kampanii sprawozdawczej podsumowującej połowę VII Kadencji. Z postanowień zawartych w przyjętej uchwale wynika, że terenowe konferencje delegatów i walne zebrania odbywać się będą od 1 dnia września do 6 listopada 2018 r., a Wojewódzka Sprawozdawcza Konferencja – w dniach 6 – 7 grudnia 2018 r. Kampania sprawozdawcza, oprócz swej podstawowej funkcji, będzie też okazją do uzupełnienia składów zarządów terenowych wszędzie tam, gdzie doszło do jakichś istotniejszych zmian personalnych.

Sławomir Koniuszy

https://zwnszzp.olsztyn.pl/aktualnosci/1235-jezeli-zg-nie-oglosi-akcji-protestacyjnej-zrobimy-to-sami