NIK krytycznie o policyjnych samochodach – InfoSecurity24

Źródło: https://www.infosecurity24.pl/policja-kupuje-setki-samochodow-efekt-krytycznego-raportu-nik

Zakupy w całym kraju, których przykłady zostały przedstawione powyżej mogą łączyć się z krytycznym raportem NIK odnoszącym się do stanu floty pojazdów użytkowanych przez Policję. Przypomnijmy, że kontrolerzy NIK zwrócili uwagę, że w ponad 90 proc. jednostek stan wyposażenia był niższy od ustalonych norm, a zakupy sprzętu transportowego w latach 2015-16 nie zaspokoiły potrzeb Policji. W kontrolowanym okresie nieskuteczne były także działania pod względem standaryzacji floty transportowej, stąd w Policji było chociażby zbyt dużo marek oraz modeli pojazdów.

Trzeba zaznaczyć, że m.in. właśnie w związku z problemami sprzętowymi rząd rozpoczął program modernizacji służb podlegających MSWiA, w tym Policji. Zgodnie z danymi MSWiA w samym tylko 2017 r. do Policji miało trafić 1 347 sztuk różnego sprzętu transportowego. W ramach Programu Modernizacji Policji przewidzianego na lata 2017-2020, MSWiA planuje zakup 4 416 pojazdów.

 

Dalej …