Awanse generalskie w Policji

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy o Policji, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego, mianował sześciu oficerów Policji na stopnie generalskie.

Na stopień generalnego inspektora Policji mianowany został:

– nadinsp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji.

Na stopień nadinspektora Policji mianowani zostali:

– insp. Dariusz Augustyniak – Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach;

– insp. Kamil Bracha – Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji;

– insp. Jacek Cegieła – Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie;

– insp. Jarosław Kaleta – Komendant Wojewódzki Policji w Opolu;

– insp. Jarosław Rzymkowski – Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku.

Wręczenie przez Prezydenta RP aktów mianowania na stopnie generalskie odbędzie się podczas obchodów Święta Policji 20 lipca br. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.