Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop!

 

Zarząd Główny NSZZ Policjantów otrzymał w dniu 28 grudnia 2018′ do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Projekt wzmiankowanej ustawy stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przypominamy, że Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie na podstawie wniosku Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Projekt ustawy wraz z pismem przewodnim w załączniku.

ZAŁĄCZNIKI

za:http://nszzp.pl/aktualnosci-prawne/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-policji-w-sprawie-ekwiwalentu-za-niewykorzystany-urlop/