MSWiA zmienia zasady naboru do SOP. Dodatkowy punkt za… dyscyplinę

10 stycznia 2019, ŹRÓDŁO: https://www.infosecurity24.pl/mswia-zmienia-zasady-naboru-do-sop-dodatkowy-punkt-za-dyscypline?fbclid=IwAR31YcSySRUnPeaUNN9orPRpox85LklWRbw0by1LsnBIBATloZbRxB6I7fM

MSWiA zdecydowało się na wprowadzenie pewnych zmian dotyczących ubiegania się o przyjęcie do służby w SOP. Zgodnie z nowymi planami resortu, dodatkowo docenieni zostaną absolwenci klas mundurowych. Jak podkreśla ministerstwo, kandydatów takich cechują m.in. umiejętność poddania się rygorom dyscypliny oraz szacunek do munduru.

Projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, które wprowadza zmiany w dokumentach dotyczących postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w SOP 8 stycznia br. pojawił się na stronie resortu. Po pierwsze zakłada on wprowadzenie kosmetycznych zmian w opisie wykonania próby sprawnościowej na torze sprawności fizycznej 2-M i 2-K, obejmujących doprecyzowanie liczby skłonów wymaganych od kandydata czy wysokość skrzyni.

Ciekawsza zmiana dotyczy przyznawania kandydatom dodatkowych punktów z tytułu wykształcenia. Na obowiązującej obecnie liście znajdziemy m.in. dodatkowe punkty za tytuł magistra, inżyniera, radcy prawnego czy stopień doktora, za które można dostać od 1 do 3 punktów. Zgodnie z projektem, na wspomnianą listę, wpisani zostaną absolwenci klas mundurowych. Dodatkowy punkt przyznany zostanie również za “ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania służb mundurowych, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania”. Dalej…