Policja stawia „na jakość”, a liczba wakatów dalej wysoka

Liczba wszystkich wakatów w policji na koniec grudnia ubiegłego roku wyniosła prawie 4,6 tys. – informuje Komenda Główna Policji. W bieżącym roku formacja planuje przyjąć do służby ok. 4,5 tys. policjantów. Jak podkreśla KGP, chętnych nie brakuje, ale podczas przyjęć stawia się „na jakość”. Nie zmienia to faktu, że Policja odnotowała w 2018 roku najwyższy procentowo odsetek wakatów od 2012 roku – nawet biorąc pod uwagę zwiększenie liczy etatów (w 2017 roku) o 1000 stanowisk.

Zobacz także
Nowe zasady zakwaterowania policjantów. Prezydent podpisał ustawę

Policja

Nowe zasady zakwaterowania policjantów. Prezydent podpisał ustawę

Z danych przekazanych przez Komendę Główną Policji wynika, że według stanu na 31 grudnia ubiegłego roku w polskiej policji służy ponad 98,7 tys. policjantów, a wszystkich wakatów jest prawie 4,6 tys. Liczba ta dotyczy wszystkich komend i komórek organizacyjnych w policji łącznie z KGP. Natomiast w samych garnizonach policyjnych liczba wakatów wynosi prawie 4,3 tys.

Komenda Główna Policji przypomina że od 2017 roku stan etatowy polskiej policji, „w trosce o poprawę bezpieczeństwa”, zwiększono o 1 tys. i wynosi obecnie 103 309, a nie jak w latach wcześniejszych 102 309. Na koniec 2016 roku policja odnotowała najniższy wskaźnik wakatów od kilkunastu lat, kształtujący się na poziomie zaledwie około 2,5 proc., a w 2017 i 2018 roku stan zatrudnienia został utrzymany na podobnym poziomie (stan zatrudnienia na 31 grudnia 2018 roku wynosił dokładnie 98 711, czyli o dziesięć mniej niż tego samego dnia w roku poprzednim – 98 721), a odsetek wakatów wzrósł odpowiednio 4,44 proc. i 4,45 proc. Dalej…

Źródło: https://www.infosecurity24.pl/policja-stawia-na-jakosc-a-liczba-wakatow-dalej-wysoka?fbclid=IwAR0nJfYzV5913ztdKPe0pS0wTeQnzGLOPwKt_oXK68WKpFzpLH7HGU7b0Ro