W dniu 23 stycznia 2019r odbyła się Konferencja Sprawozdawcza Zarządu Terenowego w Świdnicy w której oprócz delegatów wzięli udział Przewodniczący ZW NSZZ P woj. dolnośląskiego Piotr Malon, Wiceprzewodniczący ZW NSZZ P Robert Hamuda, Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy podinsp. Andrzej Dobies oraz Przewodniczący ZT Ei R w Świdnicy – Jan Sosnowski.

W trakcie Konferencji Przewodniczący Dariusz Misiura przedstawił sprawozdanie z działalności związku za okres połowy kadencji. W dalszej części zebrania doszło do uhonorowania osób, które w sposób aktywny działały na rzecz związku i tak:

Medal Krzyż Niepodległości Kat I otrzymał  kolega Dariusz Misiura

Medale Krzyż Niepodległości kat II otrzymali:

  1. Zbigniew Suchyta– Burmistrz Miasta Strzegom
  2. Artur Zych – wieloletni członek związku
  3. Arkadiusz Borkowski– wieloletni członek związku
  4. Ryszard Gerus– wieloletni członek związku

 

Z kolei w  dniu 18 stycznia 2019 r w Urzędzie Miasta Strzegom odbyła się odprawa roczna Policji .W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Strzegomia Wiesław Witkowski oraz radni Strzegomia, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy podinsp. Jarosław Nowaczyk, Komendant Komisariatu Policji w Strzegomiu podinsp. Piotr Galicki oraz policjanci strzegomskiego komisariatu. W trakcie odprawy rocznej działania Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policji w Świdnicy za 2018r omówił Ryszard Dyko – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZP w Świdnicy.

Podsumowaniem odprawy była uroczystość wręczenia medali dla: Zastępcy Burmistrza Strzegomia Wiesława Witkowskiego Krzyżem Niepodległości kl. II oraz funkcjonariuszy: Piotra Galickiego – Komendanta Komisariatu Policji w Strzegomiu- Sławomira Jankowskiego -Z-cy Komendanta KP w Strzegomiu oraz Marcina Sidora których uhonorowano brązową honorową odznaką NSZZP . Na wniosek ZT NSZZ P w Świdnicy kolega Sebastian Bujalski  został wyróżniony medalem 25-lecia NSZZ.