Konferencja Połówkowa Delegatów – Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KMP Wrocław
KMP Wrocław
W roku 2019 upłynęła połowa kadencji Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. W związku z powyższym na dzień 12 lutego 2019 r. zwołana została Konferencja Sprawozdawcza Delegatów.  Spotkanie odbyło się w siedzibie zarządu w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu z udziałem zaproszonych gości, delegatów oraz prezydium zarządu.

Przybyłych przywitał Przewodniczący Dariusz Szachnowski, przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu. Przewodniczący Terenowej Komisji Rewizyjnej przeczytał protokół z kontroli finansowej zarządu.  W dalszej części głos zabrał Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego woj. Dolnośląskiego NSZZ Policjantów Roman Buczkowski przedstawiając aktualną sytuację związku i jego bieżącej działalności.  Miłym akcentem było odznaczenie szczególnie wyróżniających się działaczy związkowych oraz naszych przyjaciół spoza związku. Po krótkiej dyskusji, na zakończenie przewodniczący podziękował przybyłym za czynną działalność społeczną na rzecz naszego środowiska policyjnego i swojej jednostki, a także za udział w spotkaniu.