Konferencja Sprawozdawcza Zarządu Dolnośląskiego NSZZ Policjantów 7-8 Marca Boguszów-Gorce
GALERIA FOTO
W 2019 roku mija połowa VII kadencji istnienia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. Dolnośląskiego.  W związku z powyższym w dniach 7 i 8 marca 2019 r. w miejscowości Boguszów-Gorce zwołana została Konferencja Sprawozdawcza na połowę kadencji obecnego zarządu wojewódzkiego.Na konferencję zaproszeni zostali członkowie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzka Komisja Rewizyjna, 81 delegatów związku z naszego województwa oraz: Rafał Jankowski Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, nadinspektor Tomasz Trawiński Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, komisarz Krzysztof Lewandowski p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu, Łukasz Ciesielski Dyrektor ds. Klienta Korporacyjnego PZU O/Wrocław, Elżbieta Matejko Menadżer ds. Klienta Korporacyjnego PZU O/Wrocław, Renata Czaja Koordynator ds. Ubezpieczenia Grupowego Compensa O/Wrocław, Dominika Ziąber Pełnomocnik Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Dolnośląskiego ds. Ubezpieczeń, Wojciech Kuriata Broker IdeaRisk oraz Jarosław Sędzik Prezes Kancelarii Prawnych Custos.Pierwszego dnia z rana rozpoczęło się posiedzeniem Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Dolnośląskiego, które prowadził Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Dolnośląskiego Piotr Malon.  Na posiedzeniu zatwierdzone zostały dotychczasowe decyzje prezydium, dodatkowo po dyskusji, głosowaniu poddano miedzy innymi wnioski o opinię skierowane do Związku, a dotyczące zwolnień policjantów ze służby w trybie administracyjnym.Po przerwie obiadowej Przewodniczący Piotr Malon otworzył Konferencję Sprawozdawczą i przedstawił zebranym sprawozdanie z dotychczasowej działalności zarządu.  Wiceprzewodniczący Sławomir Stodolny odczytał sprawozdanie finansowe, a Katarzyna Kornalska przedstawiła sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów z przeprowadzonych sprawdzeń i kontroli. Po krótkiej dyskusji przyszedł czas na część uroczystą konferencji na wstępie, której minutą ciszy upamiętniliśmy śmierć naszego kolegi, wieloletniego współpracownika Związku Roberta Dudziaka.  Następnie głos zabrali zaproszeni goście w współpracownicy Związku. Konferencja to też czas podziękowań i wyróżnień dla najaktywniejszych członków związku oraz naszych gości i współpracowników.  Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafała Jankowski oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego Piotr Malon uhonorowali poniższe osoby:  Decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów nr 66/VII/2018 z dnia 30 września 2018r. za zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów Medalem Krzyż Niepodległości Kat II zostali uhonorowani:
 1. Tomasz Rybak- Wiceprzewodniczący WKR we Wrocławiu
 2. Łukasz Borawski- Przewodniczący ZT w Górze Śląskiej
 3. Jan Fornal – Przewodniczący ZT KMP w Legnicy
 4. Mirosław Nowak – Przewodniczący ZT SPPP Legnica
 5. Marek Zarzczny- Przewodniczący ZT w Lubaniu
 6. Stanisław Marcinkowski- Przewodniczący ZT w Lubinie
 7. Jan Krasowiak- Przewodniczący ZT Ei R w Lubinie
 8. Miosław Skruch- Przewodniczący ZT w Oleśnicy w jego imieniu odznaczenie odbierze Wojciech Tęcza
 9. Przemysław Płaskoń – Przewodniczący ZT Polanica Zdrój
 10. Artur Wachowicz- Przewodniczący ZT w Polkowicach
 11. Ireneusz Szałajko- Przewodniczący ZT w Strzelinie
 12. Jacek Janus – Przewodniczący ZT w Środzie Śląskiej
 13. Jan Różański- Przewodniczący ZT EiR w Środzie Śląskiej
 14. Marek Przewoźny – Przewodniczący ZT w Trzebnicy
 15. Bogusław Pierzchała – Przewodniczący ZT EiR OPP we Wrocławiu
 16. Alicja Kramarczuk- Przewodnicząca ZT Ei R KWP we Wrocławiu
 17. Piotr Klimaszewski – Przewodniczący ZT w Złotoryi
 18. Jan Sosnowski – Przewodniczący ZT Ei R w Świdnicy
 19. Katarzyna Kornalska- członek WKR we Wrocławiu
 20. Marek Sobiesiak – członek WKR we Wrocławiu
 21. Andrzej Pyszka- były Przewodniczący ZT w Bolesławcu
 22. Jarosław Zygmański – ZT Lwówek Śląski
 23. Przemysław Zemła – Przewodniczący ZT Sobótka
 24. Grzegorz Gil – ZT Ząbkowice Śląskie

Decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów nr 66/VII/2018 z dnia 30 września 2018r za zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów Medalem Krzyż Niepodległości Kat I zostali uhonorowani:

 1. Dariusz Szmigielski- Przewodniczący ZT w Dzierżoniowie
 2. Bogusław Piecha – Przewodniczący ZT w Głogowie ( dodatkowo odchodzi na emeryturę)
 3. Dariusz Andrzejak- Przewodniczący ZT w Jaworze
 4. Stanisław Burnos- Przewodniczący ZT w Jeleniej Górze
 5. Zbigniew Partyński – Przewodniczący ZT w Kamiennej Górze
 6. Zbigniew Ryglicki- Przewodniczący ZT Ei R w Legnicy
 7. Marek Gonera – Przewodniczący ZT w Wałbrzychu
 8. Henryk Tenderys – Przewodniczący ZT KWP we Wrocławiu

Decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów nr 66/VII/2018 z dnia 30 września 2018r. za zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów Medalem Krzyż Niepodległości Kat I zostali uhonorowani:

 1. Robert Husak- Przewodniczący WKR we Wrocławiu
 2. Roman Buczkowski- I Wiceprzewodniczący ZW NSZZ P woj. dolnośląskiego
 3. Jerzy Zajączkowski – Wiceprzewodniczący ZW NSZZ woj. dolnośląskiego
 4. Ryszard Kusz- Wiceprzewodniczący ZW NSZZ woj. dolnośląskiego
 5. Paweł Kowalski- Wiceprzewodniczący ZW NSZZ woj. dolnośląskiego
 6. Mieczysław Walczyk Wiceprzewodniczący ZW NSZZ woj. dolnośląskiego oraz Robert Hamuda – Wiceprzewodniczący Sekretarz ZW NSZZ woj. dolnośląskiego

Ponadto Decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów nr 66/VII/2018 z dnia 30 września 2018r za zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów Medalem Krzyż Niepodległości Kat I zostali uhonorowani:

Sławomir Stodolny – Wiceprzewodniczy Skarbnik ZW NSZZ woj. dolnośląskiego, Dariusz Szachnowski- Wiceprzewodniczący ZW NSZZ woj. dolnośląskiego,Grzegorz Mroczkowski – Przewodniczący ZT Ei R w Dzierżoniowie, Dariusz Misiura- Przewodniczący ZT w Świdnicy, Odznaczenia wręczono w trakcie Terenowych Konferencji Sprawozdawczych, natomiast kolega Sławomir Stodolny został uhonorowany w trakcie uroczystości na Jasnej Górze.

Decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów nr 66/VII/2018 z dnia 30 września 2018r. za zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów Medalem Krzyż Niepodległości Kat II zostali uhonorowani:

 1. Pani Renata Czaja – koordynator ds. ubezpieczenia grupowego z ramienia COMPENSY
 2. Pani Elżbieta Matejko- koordynator regionalny ds. ubezpieczenia zdrowotnego PZU
 3. Pani Dominika Ziąber- pełnomocnik ds, ubezpieczeń przy ZW NSZZ P woj. dolnośląskiego
 4. Pan Łukasz Ciesielski – Dyrektor Regionalny ds. Klientów Korporacyjnych PZU
 5. Pan Wojciech Kuriata – broker koordynator ds. ubezpieczeń OC i OP Interrisk
 6. Pan Jarosław Sędzik – Prezes Kancelarii Prawnych CUSTOS
 7. Pan Jacek Krzyżak – mecenas reprezentujący kancelarię CUSTOS i jednocześnie obsługujący ZW NSZZ Policjantów.

Decyzją Zarządu Głównego Medalem Krzyż Niepodległości Kat I został uhonorowany Pan nadinspektor Tomasz Trawiński Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu


Po wręczeniu medali, w związku z odejściem na emeryturę, pożegnaliśmy naszego kolegę Bogusława Piechę z Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KPP Głogów, któremu za wieloletnią działalność podziękował Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Piotr Malon wręczając okolicznościowy prezent. Były też gratulacje i podziękowania od pozostałych koleżanek i kolegów związkowców.

Późnym popołudniem przewodniczący Malon zakończył konferencję i zaprosił uczestników na uroczystą kolację.