Policjanci w hołdzie twórcom Konstytucji 3-go Maja

foto. Dariusz Szachnowski

6 października 1788 roku rozpoczął obrady Sejm. W zamyśle organizatorów miał przywrócić pełną suwerenność Rzeczypospolitej i przyspieszyć jej rozwój gospodarczy. Obradował przez cztery lata, przez co zwany jest Sejmem Czteroletnim, a ze względu na swe dokonania Sejmem Wielkim. W 1791 roku, w dniu 3 maja, obradujący w Zamku Królewskim w Warszawie Sejm ten uchwalił Konstytucję. TEKST ORYGINALNY     OMÓWIENIE KONSTYTUCJI.

Konstytucja 3-go Maja była nie tylko jedną z pierwszych; była również nowatorska. Miała zlikwidować wady systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła między innymi polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa i w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny.

foto. Dariusz Szachnowski

Konstytucja zniosła liberum veto, wolność szlachecką, która pozwalała pojedynczemu posłowi zrywać obrady sejmu i unieważniać wszystkie uchwały większości. Zdaniem dwóch współautorów Konstytucji, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była “ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”.
Nowatorska konstytucja była nie do przyjęcia dla ościennych wrogów. Zbrojna interwencja Rosji, poparta przez Prusy oraz konfederację targowicką zakończyła się drugim rozbiorem i unieważnieniem trzeciomajowej konstytucji po 14 miesiącach i 3 tygodniach jej obowiązywania. Po utracie niepodległości w roku 1795, przez 123 lata rozbiorów, przypominała o niepodległości Polski.

foto. Dariusz Szachnowski

źródło tekstu : http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/173100,Policjanci-w-holdzie-tworcom-Konstytucji-3-go-Maja.html