Trwa posiedzenie Komisji ds. Petycji

Dzisiaj o 9:00 rozpoczęło się posiedzenie sejmowej Komisji ds. Petycji. Punkt dotyczący petycji zgłoszonej przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów jest ostatni w porządku posiedzenia. W posiedzeniu uczestniczy Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

Oto cały porządek posiedzenia:

Komisja do Spraw Petycji
sala konferencyjna im. Jacka Kuronia (bud. F)
 • Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Finansów na dezyderat nr 121 w sprawie przywrócenia obowiązku posiadania certyfikatu księgowego przez osoby trudniące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych – kontynuacja.
 • Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 130 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie możliwości zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji.
 • Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.), w zakresie definicji pojęcia „małoletni” (BKSP-145-454/18)
  – przedstawia przewodniczący Komisji poseł Sławomir Jan Piechota.
 • Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany przepisów dotyczących uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz kompetencji samorządu zawodowego inżynierów budownictwa (BKSP-145-468/19)
  – przedstawia zastępca przewodniczącego Komisji poseł Grzegorz Raniewicz.
 • Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 508 ze zm.) w zakresie wymiaru dodatkowego urlopu oraz wysokości dodatku za wieloletnią służbę funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (BKSP-145-480/19)
  – przedstawia poseł Robert Warwas.
 • Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.) w zakresie przyznania policjantom uprawnionym do dodatku funkcyjnego czasu wolnego albo rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby (BKSP-145-495/19)
  – przedstawia poseł Robert Warwas.

<iframe id=”videoPlayerFrame” width=”912″ height=”600″ src=”http://r.dcs.redcdn.pl/webcache/sejm-embed/Sejm8.nsf/VideoFrame.xsp/667A97FD1129E7A9C12583F5002FFD40″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>