Ćwierć tysiąca nowych policjantów w służbie
Dziś rozpoczęli już samodzielne służby w terenie kraju. Kolejna grupa absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego opuściła mury policyjnych szkół. Ze Szkoły Policji w Słupsku „w teren” trafiło ćwierć tysiąca funkcjonariuszy. Nowi policjanci weryfikują teraz w terenie zdobywaną przez siedem miesięcy wiedzę i umiejętności.

Rozpoczynający prawdziwą służbę policjanci po raz pierwszy w życiu założyli policyjny mundur w październiku ubiegłego roku i po kilku dniach trafili na szkolenie zawodowe podstawowe, które ukończyć musi każdy policjant rozpoczynający służbę.
Do słupskiej Szkoły Policji trafili policjanci z Komend Wojewódzkich Policji w Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu i Szczecinie. Wśród absolwentów panie stanowiły 20 procent składu Kompanii. Po 7 miesiącach intensywnej nauki i ćwiczeń młodzi policjanci rozpoczęli w środę służby w swoich macierzystych jednostkach na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji.

Przed absolwentami jeszcze obowiązkowe praktyki w Oddziałach Prewencji Policji, które przewidują 39 służb w ciągu 53 dni. Przywilej noszenia policyjnej gwiazdy; to nie tylko zaszczyt służby Ojczyźnie, ale również ciężka służba, pełniona niejednokrotnie z narażeniem życia. Od 1990 roku, w służbie straciło życie 120 policjantów, to najwyższa liczba w polskich formacjach mundurowych.

źródło: http://policja.pl/pol/aktualnosci/173257,Cwierc-tysiaca-nowych-policjantow-w-sluzbie.html