Projekt Rozporządzenia w sprawie podwyżek od 1 stycznia 2020

Komunikat Zarządu Głównego NSZZ Policjantów ws. podwyżki uposażeń policjantów od dnia 1 stycznia 2020 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy Policjanci,

poniżej publikujemy projekt rozporządzenia MSWiA zmieniający rozporządzenie ws. szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalenia wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

Należy podkreślić, że środki rozdysponowane w ramach niniejszego rozporządzenie nie kończą rozmów z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendantem Głównym Policji na temat ostatecznej wysokości środków przeznaczonych na uposażenia policjantów w roku 2020′.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów kontynuuje rozmowy na temat dodatkowych środków pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego Policji i Komendantów Wojewódzkich Policji, które można by przeznaczyć na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń.

Załącznikiem do projektu jest tabela grup zaszeregowania wraz z przypisanymi do tych grup mnożnikami.

Nowe parametry będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2020 r. W treści uzasadnienia tego projektu znajdą Państwo informacje o starej (1523,29 zł) i nowej (1614,69 zł) kwocie bazowej oraz o wzroście wielokrotności kwoty bazowej kształtującej przeciętne uposażenie policjantów (z 3.71 do 3,81).

Porównanie starego (stara kwota bazowa x stary mnożnik) i nowego iloczynu (nowa kwota bazowa i nowy mnożnik) pozwoli Państwu na obliczenie indywidualnych skutków, czyli kwoty o jaką wzrośnie wasze indywidualne uposażenie zasadnicze.

Do tego uposażenia trzeba dodać posiadany dodatek z tytułu wysługi lat, tzw. dodatek stażowy pamiętając, że wzrasta on o 2 proc. po 2 latach służby i o 1 proc. za każdy następny rok służby – aż do wysokości 20 proc. po 20 latach służby. Następnie w przedziale 20 lat 32 lata, o kolejne 2 proc. za każde następne 2 lata służby do wysokości 32 proc. Ostatni etap mieści się w przedziale 32 lata – 35 lat i wzrasta o 3 proc do maksymalnej wysokości 35 proc.

W toku prac nad projektem, Zarząd Główny NSZZ Policjantów dążył do osiągnięcia efektu wyrażonego w Porozumieniu z dnia 8 listopada 2018 r. Postanowiono tam, że również tegoroczny wzrost uposażeń powinien być dla wszystkich policjantów równy.

Nie było to łatwe, ponieważ w tegoroczną regulację wpisano sześcioprocentowy wzrost kwoty bazowej, na co de facto policjanci czekali od jedenastu lat. Uwzględniając fakt, że w z pięćsetzłotowej kwoty przeznaczonej na podwyżkę, trzydzieści osiem złotych zarezerwowano na nagrodę roczną, to różnice w granicach trzydziestu kilku złotych w obrębie poszczególnych grup zaszeregowania potraktować należy jako osiągnięcie celu w niemal stuprocentowym wymiarze.

Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

 

więcej tutaj…