Koleżanki i koledzy związkowcy... Informujemy, że podczas ostatniego posiedzenie Prezydium ZW podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu losowania nagród rzeczowych (vouchery) wśród członków naszej organizacji związkowej, na łączną kwotę 30.000 zł, celem…