Koleżanki i koledzy związkowcy…
Informujemy, że podczas ostatniego posiedzenie Prezydium ZW podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu losowania nagród rzeczowych (vouchery) wśród członków naszej organizacji związkowej, na łączną kwotę 30.000 zł, celem podniesienia rangi dolnośląskich obchodów XXX-lecia powstania NSZZ Policjantów.
NAGRODY DO WYLOSOWANIA:
I – funkcjonariusze członkowie NSZZP:
1 – voucher na wczasy lub wycieczkę wartości 5.000 zł
2 – vouchery na wczasy lub wycieczki każdy o wartości 3.000 zł
6 – voucherów na wczasy lub wycieczki każdy o wartości 1.000 zł
10 – kart podarunkowych WROCLAVIA o wartości każda 300 zł
II – emeryci i renciści członkowie NSZZP:
1 – voucher na wczasy lub wycieczkę wartości 3.000 zł
1 – voucher na wczasy lub wycieczkę wartości 2. 000 zł
2 – vouchery na wczasy lub wycieczki każdy wartości 1.000 zł
10 – kart podarunkowych WROCLAVIA o wartości każda 300 zł.
Każdy voucher będzie ważny do wykorzystania przez 1 rok czasu od daty losowania i można skorzystać z pełnej oferty biura podróży (można dopłacić do droższej oferty) oraz sklepów Galerii WROCLAVIA.
Warunkiem udziału w losowaniu jest przynależność do NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego według stanu na dzień 1 kwietnia 2020 roku. Deklaracje przystąpienia nowych członków (informację)  należy przesłać do ZW najpóźniej do dnia 15 marca 2020 roku.
Losowanie odbędzie się w przededniu uroczystej gali, która planowana jest na przełomie m-cy wrzesień – październik 2020 we Wrocławiu, a podczas której ogłoszone zostaną wylosowane osoby (członkowie NSZZP).
Osoba wylosowana po oświadczeniu o przyjęciu nagrody zobowiązana będzie do udostępnienia danych osobowych na potrzeby wystawienia druku PIT-8c do celów podatkowych – podatek od nagród 10%.
Szczegółowy regulamin oraz termin losowania zostaną przekazana w kolejnych komunikatach.
UWAGA !!!  z udziału w losowaniu nagród rzeczowych wyłączeni są członkowie Prezydium ZW oraz WKR jako organizatorzy loterii.
Prezydium ZW NSZZ Policjantów
woj. dolnośląskiego