Koleżanki i koledzy informuję, że w dniu dzisiejszym zakończyliśmy ostatecznie negocjacje z brokerami w zakresie nowej oferty ubezpieczenia OC+OP dla policjantów i pracowników. Przypomnę że stara umowa z InterRisk został wypowiedziana przez tą firmę w zakresie składki na poziomie 27 złotych. Tą sytuację spowodowała bardzo wysoka szkodowość ze strony naszych policjantów. InterRisk zaproponował utrzymanie programu za składkę 36 zł. Między czasie wysłano zapytania do kilku innych firm, te firmy zażądała  raportu szkodowości za ostatnie 3 lata i po analizie zaproponowały ubezpieczenia na porównywalnym i wyższym poziomie.

Są oczywiście tańsze propozycje ale wnoszą większe wyłączenia z odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej lub wnoszą udziału własny w szkodzie np. 500 zł  ze strony policjanta.  Tak więc zdecydowaliśmy utrzymać obecny produkt (bez tych dodatkowych ograniczeń) na kolejny rok czasu. Ubezpieczyciel podnosi od 1 stycznia 2021  na kwotę 36 zł. Nowa składka zostanie wprowadzona automatycznie przez Wydział Finansów KWP. 

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego.