Wspólne posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się 13 grudnia 2016′ i trwało od 15:05 do 18:50 

W posiedzeniu połączonych Komisji udział wzięli Rafał Jankowski, Andrzej Szary i Piotr Malon. Wcześniej o godz. 10., Rafał Jankowski spotkał się z Arkadiuszem Czartoryskim, przewodniczącym Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. 

http://www.nszzp.pl/aktualnoci/7164-wystpienie-przewodniczcego-zg-nszz-p-na-forum-komisji-sejmowych

fb-share-icon