1 lutego 2017 r. w Warszawie odbyło się I posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów VII Kadencji.

Przedmiotem obrad Prezydium było podsumowanie najnowszych wydarzeń istotnych dla działalności NSZZ Policjantów oraz bieżące sprawy organizacyjne.

Podjęto następujące decyzje:

1. Prezydium postanowiło zaakceptować przyjęte w drodze negocjacji zasady podziału środków przewidzianych na podwyżki policjantów w 2017 roku w ramach realizacji “Programu Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2017-2020”. W ocenie Prezydium przyjęte w drodze negocjacji ze stroną służbową i MSWiA zasady, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom ponad 80 tysiącom funkcjonariuszy, co uzasadnia ich akceptację.

2. Prezydium ZG NSZZ Policjantów postanowiło powołać Zespół ds. zorganizowania I Kongresu Przewodniczących Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów i Emerytów.

3. Prezydium powołało Zespól ds. OPP i SPAP w składzie:
– Kazimierz Barbachowski
– Sławomir Koniuszy
– Mateusz Przybyłowski
– Marek Kleban
– Paweł Kowalski

4. Prezydium ZG NSZZ Policjantów postanowiło nawiązać współpracę ze Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policyjnych w celu zminimalizowania ujemnych skutków ustawy deubekizacyjnej. Wiodącą rolę w realizacji tego celu pełnić będzie SEIRP przy wsparciu NSZZ Policjantów.

5. Prezydium powołało Zespół Prasowy ZG NSZZ Policjantów w następującym składzie:

– Rafał Jankowski
– Andrzej Szary
– Sławomir Koniuszy

6. Prezydium postanowiło skierować pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności ustawy deubekizacyjnej.

Prezydium podjęło także szereg decyzji organizacyjnych. Szczegóły zostaną upublicznione w najbliższych dniach.

Zespół Prasowy ZG NSZZ Policjantów

Prezydium podjęło także szereg decyzji organizacyjnych. Szczegóły zostaną upublicznione w najbliższych dniach.

źródło : http://www.nszzp.pl/aktualnoci/7360-2017-02-02-18-17-04#comments

fb-share-icon