Czy policjanci będą otrzymywać specjalny dodatek za pełnienie służby na terenie przyszłej metropolii? Takie rozwiązanie zaproponował właśnie Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa śląskiego. – Wzorem może być tzw. dodatek stołeczny – wskazują policyjni związkowcy. Pomysł poparł już przewodniczący ZG NSZZ Policjantów, Rafał Jankowski.
Zdaniem Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego, charakterystyka tego regionu bezpośrednio przekłada się na warunki zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańców oraz specyfikę pełnienia służby, bezpieczeństwo i obciążenie zadaniami służbowymi pełniących na jego terenie służbę funkcjonariuszy – podkreśla Michał Szczęśniak, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego. Dodaje, że ta charakterystyka regionu, wynika m.in. z jego uprzemysłowienia. To przekłada się na niską atrakcyjność zawodu policjanta na rynku pracy i w związku z tymi wszystkimi argumentami przedstawiciele NSZZ Policjantów woj. śląskiego zaproponowali wprowadzenie „dodatku metropolitalnego”. – Wydaje nam się, że spełnione zostały co najmniej przesłanki uprawniające policjantów pełniących służbę na tym terenie do dodatku do uposażenia na wzór dodatku stołecznego – mówią policyjni związkowcy. Dodatek stołeczny to około 300 złotych dla policjantów pełniących służbę w Warszawie.
 

Funkcjonariusze z województwa śląskiego argumentują, że Śląskie jest obszarem wysoce zurbanizowanym, a 79 proc. ludności mieszka w 71 miastach. – Jeśli średnie zagęszczenie mieszkańców w Polsce wynosi 122 osoby na km kw., a w Unii Europejskiej 116 osób na km kw, to w przypadku województwa śląskiego to 382 osoby na km kw., a w przypadku jego centralnej części pomiędzy Dąbrową Górniczą a Gliwicami nawet pięciokrotnie więcej: 1900 osób na km kw. – zwraca uwagę Michał Szczęśniak. Pomysł poparł już przewodniczący ZG NSZZ Policjantów, Rafał Jankowski, który jako były przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego doskonale zna specyfikę regionu i warunków pełnienia służby. – Do mnie też przemawiają argumenty za specjalną gratyfikacją dla śląskich policjantek i policjantów – podkreśla Rafał Jankowski. – Sam fakt funkcjonowania na terenie województwa śląskiego ponad 500 klubów sportowych, w tym kilkunastu w najwyższych klasach rozgrywkowych, generuje wiele dodatkowych zadań i obowiązków, np. w postaci braku wolnych weekendów. Dlatego z zainteresowaniem i wsparciem odnoszę się do inicjatywy śląskich policjantów. Jednocześnie deklaruję, że będę wspierał inicjatywy mające na celu poprawę warunków pełnienia służby oraz wynagrodzenia za nią – dodaje Rafał Jankowski.

W tej chwili związkowcy czekają na opinie funkcjonariuszy. Na poniedziałek zaplanowano spotkanie przedstawicieli zarządu wojewódzkiego i głównego NSZZ Policjantów.

Czy Wrocław to też metropolia? Czy funkcjonariusze z Wrocławia też powinni otrzymać dodatek? Może to sposób na uzupełnienie wakatów ?
fb-share-icon